Żabki

Pszczółki

Mrówki

Biedronki

    17 lutego dzieci z grupy Biedronki wzięły udział w projekcie edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Formą przekazu było interaktywne przedstawienie edukacyjne „Wędrówki Kropelki”, które poprzez zabawę wprowadziło dzieci w zagadnienia związane z ochroną akwenów wodnych i ich otoczenia, a także uczyło racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

   Wodociągi Miasta Krakowa od lat wdrażają działania, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego i propagowanie prawidłowych postaw proekologicznych. Edukacja ekologiczna jest niezwykle ważna w procesie uświadomienia potrzeby i konieczności ochrony środowiska. Działania swoje kierują przede wszystkim do dzieci, uwrażliwiając je od samego początku na potrzeby środowiska, bogacenie ich wiedzy o zależnościach w nim zachodzących, a także uświadamiając im ich wpływ na środowisko.

   Przedstawienia edukacyjne „Wędrówki Kropelki” odbywają się w wyznaczone poniedziałki miesiąca na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Bielany” przy ulicy Księcia Józefa 299 w Krakowie.

                            Zdjęcia: M. Pikiel     

Tekst na podstawie https://wedrowkikropelki.krakow.pl

Back to top