Żabki

Pszczółki

Mrówki

Biedronki

   We wrześniu 2019 r. Domowe Przedszkole przystąpiło do realizacji projektu z  zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień -  ,,Moje zdrowie - moja siła, wielka moc".

 To  ogólnopolski projekt pod patronatem honorowym ,,Bliżej przedszkola", prezydenta miasta Torunia i Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Celami projektu były :

a) cel główny: wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą przedszkolaka;

b) cele szczegółowe:

- nawiązanie współpracy między placówkami w całej Polsce,

- zrozumienie znaczenia zdrowia dla rozwoju człowieka,

- utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prospołecznych,

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą,

- podniesienie wiedzy na temat funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych form  pomocy,

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,

- tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej

- kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego,

- poznanie i zrozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy komputerze i przed telewizorem,

- poznanie ciekawych i ważnych zawodów.

Warunkiem otrzymania certyfikatu przez placówkę, była realizacja co najmniej 3 szczegółowych zadań z każdego z poniższych V modułów w terminie do maja 2020 r. :

I   ,,ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE ”

II     ,,JESTEM TYM CO JEM I PIJĘ”

III   ,,PRZED CHOROBĄ UCIEKAM NA WŁASNYCH NOGACH”

IV ,, ZAMIAST GRAĆ NA KOMPUTERZE LEPIEJ PĘDZIĆ NA ROWERZE”

V    ,, GDY ZIEMIA WOŁA O POMOC”

   Weryfikacja uczestnictwa odbyła się na podstawie przygotowanego przez koordynatora SPRAWOZDANIA, które przesłane zostało do organizatora projektu.

   Domowe Przedszkole, pomimo niewątpliwie trudnej sytuacji w jakiej sie znaleźliśmy z powodu pandemii SARS COV 2, osiągnęło założone cele, wywiązało się z zadań i otrzymało CERTYFIKAT - z czego jesteśmy niezwykle dumni.

Koordynator projektu w Domowym Przedszkolu - Magdalena Pikiel.

Certyfikat dla Domowego Przedszkola - kliknij

Sprawozdanie z projektu "Moje zdrowie - moja siła - wielka moc" - kliknij

Back to top