W roku szkolnym 2018/2019 Domowe Przedszkole przystąpiło po raz kolejny

do realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej z udziałem rodziców

i opiekunów „Czyste powietrze wokół nas”. 

 Celem programu jest:

  1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją

na dym tytoniowy.

  1. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Back to top