Domowe przedszkole oczami "domowników"

 

Regulamin konkursu pobierz.

ZADANIA DO WYBORU

1) Nauka, osłuchanie się i zaśpiewanie (w zależności od wieku dzieci)

Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego.

Rekomendujemy, aby w wykonanie zadania zaangażować rodziców dzieci.

2) Przeprowadzenie zajęcia otwartego dla rodziców o tematyce patriotycznej

według własnego scenariusza (lub według scenariusza – do darmowego pobrania

na stronie Bliżej Przedszkola –

 https://blizejprzedszkola.pl/symbole-narodowe-pbp-dzieci-starsze-numer-2,2,6678.html

 https://blizejprzedszkola.pl/czy-jestes-duzym-czy-malym-przedszkolakiem-badz-dumny-ztego-

ze-jestes-polakiem-pnp-dzieci-mlodsze,2,5278.html

 https://blizejprzedszkola.pl/biala-i-czerwona-wstega-scenariusz-zajec,2,4905.html

3) Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada - przygotowanie, pomoc,

współudział (w zależności od grupy wiekowej). Uroczystość może być

inspirowana pomysłami członków grupy lub przeprowadzona według własnego

scenariusza. Osoby realizujące to zadanie razem ze sprawozdaniem wysyłają

scenariusz.

4) Nauka piosenki Rodzinny Kraj lub dowolnej piosenki o tematyce patriotycznej

(piosenka „Rodzinny kraj” - do darmowego pobrania ze strony Bliżej Przedszkola

https://blizejprzedszkola.pl/rodzinny-kraj-wersja-wokalna-dostepna-bezplatnie-do-13-maja-

2018-r-pd-mp3,3,7303.html

5) Nauka tańca ludowego (do wyboru przez nauczyciela).

6) Nauka wiersza o tematyce patriotycznej (do wyboru przez nauczyciela).

7) Zorganizowanie Kącika „Piękna nasza Polska cała” - o tematyce folkowej

lub patriotycznej w grupie lub w placówce.

8) Praca plastyczna grupowa „Strój ludowy naszego regionu” – format A1,

technika dowolna. Rekomendujemy, aby w tym zadaniu mogli wziąć udział

również rodzice.

9) Zabawa ludowa – zapoznanie dzieci z wybraną zabawą ludową.

10) „Według przepisu Babci lub Dziadka” – wykonanie z dziećmi regionalnej

potrawy, degustacja i podzielenie się przepisem. Osoby realizujące to zadanie

razem ze sprawozdaniem wysyłają przepis i fotografię gotowej potrawy.

11) „Na skrzydłach historii” – wykonanie prezentacji multimedialnej o swojej

miejscowości (historia, zabytki, ciekawostki) – max 15 slajdów. Osoby realizujące

to zadanie opracowaną prezentację publikują na grupie „Piękna Nasza Polska

Cała”

12) „Piękna nasza Polska cała” – wysłanie pocztówki swojej miejscowości

na podany adres (celem tego działania jest wykonanie z nadesłanych pocztówek

mapy Polski, jeżeli nie ma gotowej pocztówki drukowanej – można wykonać

z dziećmi)

adres: Ludmiła Fabiszewska, MP nr 2 w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Łęczycka 4,

95-070.

13) „Napisz kartkę Bohaterom” – wszystkie warunki i szczegóły, dotyczące

realizacji tej ogólnopolskiej akcji można uzyskać na stronie

http://bohateron.pl/wyslij-kartke/

14) Konkurs Plastyczny dla dzieci z rodzicami pt. „Moja mała Ojczyzna”-

przeprowadzenie konkursu plastycznego w grupie lub przedszkolu według

własnego regulaminu.

15) „Dzień Mody Patriotycznej” – zorganizowanie w grupie/placówce Dnia Mody

Patriotycznej

16) „Drzewo Pamięci” – zasadzenie na wybranym terenie (przedszkole, miasto)

drzewka jako symbolu życia i wolności.

17) Konkurs Fotograficzny pt. „To wszystko Polska” – zorganizowanie konkursu

przedszkolnego/międzyprzedszkolnego dla rodziców (dzieci, nauczycieli) według

własnego regulaminu (celem konkursu jest pokazanie wyjątkowości regionów

naszego kraju)

18) „Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczki, której celem będzie poznanie

zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, architektury

i tradycji.

19) Turniej wiedzy patriotycznej pt. „Kocham cię, Polsko”

(scenariusz turnieju do pobrania na stronie projektu)

20) Zawody sportowe pt. „Biało-czerwoni”

(scenariusz zawodów do pobrania na stronie projektu)

 

Back to top