Domowe przedszkole oczami "domowników"

 

Karta innowacji pedagogicznej 

 1. Tytuł innowacji: „Pocztówkowe przedszkole” – propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie pocztówek i listów.
 1. Imię i nazwisko autora/autorów innowacji: Katarzyna Karnia
 2. Osoby zaangażowane w realizację innowacji:

Nauczyciele: Katarzyna Karnia, Justyna Kornat

Rodzice: zakup znaczków i pocztówek (dofinansowanie innowacji)

 1. Liczba uczniów biorących udział w innowacji: 23
 2. Termin realizacji innowacji: wrzesień 2019 – czerwiec 2020
 3. Rodzaj innowacji:
 • programowa
 • organizacyjna
 • metodyczna
 1. Finansowanie innowacji – organ prowadzący wyraził zgodę na finansowanie planowanych działań
 • tak
 • nie
 • nie dotyczy
 1. Opis zasad innowacji:

Cele:

Cel główny:

Wymiana pocztówek i listów z innymi przedszkolakami na terenie całej Polski (po jednym przedszkolu z każdego województwa).

Cele szczegółowe:

 • nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek oświatowych;
 • zapoznanie z zawodami pracowników poczty oraz zadaniami urzędu pocztowego;
 • promowanie własnego regionu i przedszkola;
 • poznawanie innych miejscowości oraz kultury i tradycji ich mieszkańców;
 • prezentowanie działań dzieci;
 • wzbogacenie słownika dziecka;
 • nabywanie i doskonalenie umiejętności matematycznych dzieci poprzez wykorzystywanie tematyki programu;
 • doskonalenie sprawności manualnych;

Back to top