Domowe przedszkole oczami "domowników"

 

Tytuł innowacji:

„SensoMaluchy- bawimy się zmysłami” 

Imię i nazwisko autora innowacji: Monika Trzeciakiewicz

Osoby zaangażowane w realizację innowacji:

- nauczyciele uczący w grupie 0 „c”,

- rodzice.

Liczba dzieci biorących udział w innowacji: 25, grupa przedszkolna 0 „c”- „Tygryski”

Termin realizacji innowacji: wrzesień 2021 – czerwiec 2022

Rodzaj innowacji: organizacyjno- metodyczna

Finansowanie innowacji: wdrażanie innowacji nie będzie wymagało dodatkowych  środków innowacji. 

Opis zasad innowacji:

Innowacja „SensoMaluchy- bawimy się zmysłami”  jest odpowiedzią na coraz częstsze pojawiające się wśród dzieci problemy społeczne, emocjonalne i behawioralne, które mogą być przyczyną nieukształtowania dostatecznie mocnej bazy sensorycznej. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą prowadzić do problemów z uwagą, koncentracją, emocjami. Wprowadzenie innowacji ma się przyczynić do lepszego rozwoju intelektualnego, emocjonalno- społecznego, ruchowego jak również rozwijać dziecięce zainteresowania światem oraz kreatywność dziecka a także może stanowić element wspierający dla dzieci  zaburzeniami integracji sensorycznej.

Back to top