Domowe przedszkole oczami "domowników"

 

   Drogie Dzieci, Kochani Rodzice!!!

   Zakończyliśmy tegoroczną akcję "Różańcowe przedszkole".

  W tym roku otaczając modlitwą nasze przedszkole, wpisaliśmy się w realizację Ogólnopolskiego Projektu Katechetycznego "W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem". Bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję.

Każdy Świętym Zostać Może

,,W domu w przedszkolu w szkole z Bogiem "

"Człowiek się nie rodzi Święty,

nie słuchajcie takich bajek,

Świętym nie jest się od zaraz,

Świętym się zwyczajnie staje!"

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2021/2022 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Katechetycznym -
 - „W DOMU, W PRZEDSZKOLU, W SZKOLE Z BOGIEM”.

Autorzy i koordynatorzy projektu ogólnopolskiego:

Justyna Domagała - katechetka w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach

Monika Śliwińska - Szostak-katechetka w Szkole Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu  oraz w Szkole Podstawowej w Brzechowie

Elżbieta Wiącek - katechetka w Szkole Podstawowej w Hucie Nowej

Opiekun merytoryczny i współorganizator:

Ks. dr Karol Zegan-Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach

 Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową katechezy kościoła katolickiego w Polsce,  Podstawę Programową wychowania przedszkolnego oraz drugi kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

 Cele ogólne:

  1. Odkrywanie tajemnicy osobowego Boga objawiającego ludziom swoją miłość.
  2. Ukazanie Jezusa Chrystusa-Syna Bożego zrodzonego z Maryi.
  3. Zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami z życia Jezusa Chrystusa świętowanymi w roku liturgicznym.
  4. Kształtowanie miłości do Boga i opartej na niej relacji z ludźmi.
  5. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka.
  6. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

Back to top