Domowe przedszkole oczami "domowników"

 

    Czas na kolejną odsłonę innowacji pedagogicznej prowadzonej w grupie "Bystrzaki".

    Jednym z trzech filarów w koncepcji planu daltońskiego jest SAMODZIELNOŚĆ dzieci, którą możemy rozwijać stosując INSTRUKCJE CZYNNOŚCIOWE. Owe instrukcje to nic innego, jak wizualizowane etapy wykonania określonych zadań, z wykorzystaniem których dzieci podejmują samodzielnie aktywność.

   Jednym z elementów koncepcji planu daltońskiego jest wprowadzenie listy obecności dzieci. Po przyjściu do sali Bystrzaki oznaczają swoją obecność na tablicy. Czynność ta daje dzieciom możliwość poznawania i utrwalania liter oraz przygotowuje do nauki czytania i pisania.

  Od początku listopada w grupie 0f prowadzona jest innowacja pedagogiczna pt. "Edukacja Daltońska - rozwijanie odpowiedzialności, samodzielności i współpracy". W powyższą metodę nauczania wpisuje się szereg pomocy dydaktycznych, które są wykorzystywane na zajęciach edukacji przedszkolnej. Czas na przedstawienie pierwszych "narzędzi", którymi są kolorowe dni tygodnia i kalendarz pogody.

Karta innowacji pedagogicznej

 

  1. Tytuł innowacji:

„Edukacja Daltońska – rozwijanie odpowiedzialności, samodzielności i współpracy”

  1. Imię i nazwisko autora/autorów innowacji: Alina Trzęsiec
  2. Osoby zaangażowane w realizację innowacji:

Nauczyciele: Alina Trzęsiec, Magdalena Nowak, Kamila Ziółek-Ciałowicz

  1. Liczba uczniów biorących udział w innowacji: 25
  2. Termin realizacji innowacji: październik 2021 – czerwiec 2022
  3. Rodzaj innowacji:
  • programowa
  • organizacyjna
  • metodyczna
  1. Finansowanie innowacji – organ prowadzący wyraził zgodę na finansowanie planowanych działań

Back to top